Рубина Травел ООД е бенефициент по договор BG-RRP-3.005-3282-CO1 към програмата ИСУН 2020.
 
Проект: ИСУН 2020 BG-RRP-3.005 – Национален план за възстановяване и устойчивост, финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU на общата стойоност по програма  18 700 лева.
 
Цели: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
 
Етапи: Създаване на Корпоративен сайт и Онлайн магазин пряко касаещи дейността на фирмата.
 
Начало:  3.07.2023 г.
Край: 3.11.2023 г.