Политика за възстановяване/връщане/анулиране
На основание чл. 50 от ЗЗП Клиент, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, при следните условия
Политика за възстановяване на суми във връзка с извършени плащания 
(срок за възстановяване на суми):

Възстановяването на суми се извършва в срок до 15 работни дни след анулацията по начина, по който са платени.
Възстановяването на суми по онлайн резервации става чрез нареждане на обратна операция по банков път в срок до 15 работни дни след анулацията.
За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.

Анулиране: случаи в които автобусните програми / почивки / круизи не могат да се проведат поради недостигане на необходимия минимум от туристи агенцията  възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване. Внесената сума ще бъде възстановена в пълен размер след представяне на всички издадени документи от офиса, където е записан туристът.